Editura Faurarilor de Lumina

La un an după înființarea Prăvăliei iubitorilor de Magie, zânele au făcut sfat mare, în care vreme de trei zile și trei nopți n-au mai ieșit din palat. Fata care făcea legătura între tărâmul basmelor și tărâmul oamenilor prin poveștile cu care umplea policioarele prăvăliei, dăduse sfoară în țară despre un Nou și, posibil, Ultim Curent Literar.

Zânele citiseră Manifestul literar și cărticica Făurari de Lumină scrise de ea și fuseseră pe dată însuflețite de un vis nespus de frumos: voiau să aibă, pe lângă prăvălie, o editură care să deschidă prilej tuturor celor ce năzuiau a tocmi lumi de Lumină.

Știind că prin zvonuri se croiește Istoria, aleseră să-i dea nume aidoma cu al prăvăliei. Astfel, în martie 2017, editura Zvon de Zâne văzu lumina zilei într-un sătuc din inima munților.

Prin zvonurile ei minunate ce adastă pe policioarele prăvăliei, zânele râvnesc la vindecarea unei Istorii ce de zece mii de ani se construiește pe zvonuri-minciună.

Pe măsură ce Istoria va fi vindecată, editura și prăvălia vor fi tot mai libere să se îndrepte spre adevărata menire a zânelor care este și a oamenilor deopotrivă: făurirea de lumi de basm și poveste în care toate sufletele să trăiască fericite din tinerețe în tinerețe - căci în vremea aceea bătrânețea și moartea nu vor mai fi!

Cărți apărute până acum sub editura zânelor se află în Prăvălia iubitorilor de Magie.