Atelier mestesugaresc de Povesti-Monograma

De un rafinament cu totul și cu totul aparte, atelierul Zânei-Făurar-de-Monograme - cunoscută în lumea pământenilor sub numele de Eva de Christo - oferă prilejul creării unor povești personalizate până în cele mai mici amănunte, așa cum se făureau pe vremuri emblemele caselor nobile.

Că e vorba de povestea unui produs, a unui cuplu sau a unui eveniment, linia distinsă și plină de migală a monogramelor va purta însemnele ce se vor arăta nu din lumea aceasta, nici din închipuirile minții, ci drept de pe tărâmul poveștilor, basmelor și legendelor - tărâmul de unde Zâna-Făurar-de-Monograme își aduce cele mai alese creații.

Afară de meșteșugul nemaiîntâlnit în săvârșirea blazoanelor, a peceților, a simbolurilor și mărcilor de care cândva se bucurau doar casele princiare, Poveștile-monogramă oferă și prilejul ca mireasma eternității să însoțească pretutindeni făptura pe care o reprezintă. Ele vor fi incluse în scrierile de pe policioarele noastre, aducând în sânul culturii și dând suflare de viață chiar și celor mai banale obiecte.

Povești-monogramă pentru produse

De pildă, în cadrul unei firme de construcții, Povestea fierului-beton vine să depene istoria unor lupi ce, însoțind pașii unei femei refugiate în pădure capătă atâta drag de ea, încât o urmează cu credincioșie peste veacuri, alegând să se întrupeze în viața aceasta în fierul-beton ce îi susține temelia casei.

Purtând iz de poezie, această monogramă deosebit de frumoasă se află acum între filele Cărții Întâi din colecția Creație în versuri, ed. Zvon de Zâne, 2017, urmând a primi și trup de poveste, la timpul ei potrivit.

                                 Povestea fierului-beton

Din bucuria nașterii primului scaun suspendat, care avea să izvorască la rându-i numele firmei de mobilier din fier forjat Metamorphosia, a venit pe lume Legenda Scaunului-Cocon, legenda unui suflet care adoră să se întrupeze iarăși și iarăși în fluture. Tânjind să își împartă cu oamenii experiența transformatoare, la sfatul Zânei Fluturilor se întovărășește cu Fierul Forjat, prietenul omului, și coboară pe tărâmul pământenilor sub forma unui Scaun-Cocon în care te așezi omidă și te ridici fluture.

Această monogramă cu mireasmă de basm face parte din Cartea Întâi a colecției de Legende, basme și povești din vremea ce va să vină, ed. Zvon de Zâne, 2017.

                                              Legenda Scaunului-Cocon

Povești-monogramă pentru imagini

O poveste poate personaliza, de pildă, și o imagine. Așa au fost transpuse două ilustrații drăgălașe în lumea minunată a legendelor pentru copii.

Cu permisiunea ilustratoarei, Zâna-Făurar-de-Monograme și-a încercat condeiul întâi pe desenul cu Lia, porumbul și șoriceii, desen care și-a găsit transpunerea în legenda nespus de duioasă a unei zânișoare care află că în lumea oamenilor copiii nu știu ce e Prietenia.

Cum au apărut floricele. Cum a apărut prietenia își oferă gingășia în filele Cărții Întâi din colecția Legende pentru Copii Legendari, ed. Zvon de Zâne, 2017.

                                 Cum au apărut floricelele. Cum a apărut prietenia.

Cea de-a doua ilustrație, înfățișând-o tot pe Lia, de data aceasta în tovărășia a două flori cu care e prinsă în horă, și-a găsit linia personalizată tot într-o legendă - despre o zânișoară care, întâlnind două flori roz cu mov, își dorește să știe și ea ce înseamnă să fie o culoare, chiar două.

Parfumul suav al legendei va umple câteva file ale Cărții a doua din Legende pentru Copii Legendari ce urmează să apară la editura Zvon de Zâne, atunci când e gata.

                                  Lia

O a treia ilustrație, a aceleiași artiste, care se afla într-o carte pentru copii, îmbătă sufletul Zânei-Făurar-de-Monograme cu imaginea unui Moș Crăciun plin de veselie și tânăr, în ciuda firelor albe din creștet. Din râsul și din fața lui luminoasă, zâna văzu cum se nasc universuri. Așa își puse întrebarea, în formă de poezie, dacă nu cumva Dumnezeu nu este cel pe care ni-l imaginăm, serios, cu nuiaua în mână. Răspunsul se contură într-o monogramă purtând titlul Dumnezeul șugubăț, care se află în Cartea Întâi a colecției Creație în versuri.

Cum fiecare poezie a respectabilei zâne naște cel puțin o poveste, moșul luminos și tânăr deveni personaj în amintirea unei fete din vremea poștalionului. Monograma rafinată exprimată prin povestirea Amintiri din vremea zeilor are deja un locșor rezervat în Cartea a doua a colecției Dansând cu misterele vieții ce urmează să apară anul acesta la editura Zvon de Zâne.  

                                               Amintiri din vremea zeilor

O monogramă veritabilă scoate în evidență detalii care altfel ar putea trece neobservate: impresionată de migala cu care artista ilustratoare Mirela Pete a desenat minuscula buburuză de pe coperta blocului de decupaj Rățușca și colacul ei de salvare, Zâna-Făurar-de-Monograme, și ea o fire pasionată de amănunte inedite, și-a coborât degetele cu grijă în ilustrație și a cules-o cu tot cu firul ei de iarbă, aducând-o într-un prim-plan de basm și poveste.

Buburuza Ne-Văzută stă pitită între filele Cărții Întâi din colecția Basme și povești pentru Copii de Basm și Poveste, ed. Zvon de Zâne, 2017.

                                           Buburuza Ne-Văzută

Povești-monogramă pentru cupluri

Relația de cuplu capătă o aură de magie tainică odată cu povestea ei monogramă, trecând dincolo de simpla întâlnire între doi oameni în realitatea aceasta, către lumile infinite în care sufletele lor au mai dansat împreună.

Bunăoară, Fata oarbă și cactusul lămurește mirosul senzual de bărbat pe care o fată din zilele noastre îl simte de câte ori trece pe lângă cactusul de pe masa ei din bucătărie. Într-o transpunere neașteptată în alt veac, îl descoperă atât pe cel care emanase cândva acel miros, cât și țepii care o ținuseră departe de fericirea destinată alături de el. Nu în ultimul rând, înțelege de ce i-a rămas în amintire mirosul lui și nu chipul...

                                          Fata oarbă și cactusul

Trecând prin trei vieți din trei epoci ale istoriei, Povestea unui extraterestru îndrăgostit de Pământ vorbește despre o făptură din altă dimensiune care se simte în chip tainic și irezistibil atras de Pământ. Coborât în trup de corb alb, cerb alb și, într-un final, de ființă omenească, descoperă o chemare mai adâncă decât cea pe care i-o atribuise planetei albastre: un suflet de fată care tânjea după el fără să-l știe și care îl recunoaște indiferent de înfățișare.

În trei rânduri mâini brutale se aruncă asupra ființei ne-terestre despărțindu-i, dar sufletele lor devin cu fiecare întâlnire tot mai unite, până la cea din urmă, care nu mai poate fi atinsă de puterile omenești.

                                         Povestea unui extraterestru îndrăgostit de Pământ
În căutările ei spirituale, o fată simplă cunoaște trei călăuze care o îndrumă în ceea ce are fiecare ca dar în viața aceasta. Când să plece de pe insula unde locuia cea din urmă, vâslașul care vine după ea se dovedește a fi încununarea tuturor răspunsurilor și învățăturilor primite până atunci. Mai mult, regăsește în pieptul lui Sufletul-pereche alături de care a călătorit în toate viețile ei pe pământ.

O surpriză o așteaptă odată ajunsă în căsuța de lemn în care își duce el zilele: portretul unei fete pe care vâslașul o purtase în inimă de mic copil și care e chiar portretul ei... Așa s-a născut frumoasa monogramă Șaptesprezece secunde și o respirație...

                                         Șaptesprezece secunde și o respirație

Toate poveștile-monogramă pentru cupluri făurite până acum așteaptă nerăbdătoare lumina tiparului. Anul acesta, la vremea potrivită, zânele vor dezvălui numele colecției de monograme absolut inedite, ce străbat veacuri și dimensiuni fără număr pentru a-și revărsa încântarea către lumea și viața aceasta.

Monograme-ursită

Cu mult timp în urmă, înainte să existe obiceiul botezului, atunci când un copil venea în sânul unei familii, un pustnic - bărbat sau femeie - îi dădea un nume în a cărui semnificație se afla tăinuit viitorul destin. În micul ritual ce avea loc în prezența rudelor și a prietenilor, copilul primea și o poveste cu ajutorul căreia avea să rămână toată viața deplin conștient de menirea cu care se născuse.

Monogramele-ursită sunt chiar aceste povești care trasează dinainte o linie ascendentă a vieții, indiferent de încercările prin care urmează a trece copilul.

Fiul de împărat ajuns cioplitor de clipe veșnice urmărește traseul unui copil născut din plictiseala împărătesei, care poartă pe umeri un destin nefiresc până la vârsta la care, putând lua singur decizii, pleacă de acasă pentru a-și croi o viață frumoasă și împlinită. El renunță la împărăție, găsindu-și, în schimb, o pasiune care îl ajută să simtă Veșnicia însăși și să o traducă pe înțelesul oamenilor prin iscusința cu care cioplește în lemn.

Monograma-ursită Fiul de împărat ajuns cioplitor de clipe veșnice se regăsește în filele Cărții a doua din colecția Dincolo de basm și poveste se află..., ed. Zvon de Zâne, Șirnea, 2017.

                                       Fiul de împărat devenit cioplitor de clipe veșnice

O fată de paisprezece ani ascultă fermecată povestea celor trei unchieși care au crescut-o în adâncul pădurii: despărțiți la îndemnul mamei, pleacă în largul lumii să caute Înțelepciunea, Tinerețea fără bătrânețe, Desăvârșirea și Viața, pe care nu le găsesc decât târziu, când zilele lor pe pământ sunt pe sfârșite - nu la învățați, nici la bătrânii cu păr alb, ci în ochii unui prunc de șapte zile care nici măcar nu este băiat, ci o fetiță! După ce văd în privirile ei tainele vieții oglindindu-se fără sfială, cei trei își recapătă tinerețea și cresc împreună fetița până la vârsta de paisprezece ani, când îi e hărăzit să-și afle povestea...

Fata frumoasă cu Suflet de aur este o replică la Făt-Frumos cu părul de aur, culeasă de Petre Ispirescu, restaurând armonia pe care fătul pustnicului o părăsește în favoarea orașului. Pentru ea nu putea fi loc mai potrivit decât între filele splendidei colecții Legende, basme și povești din vremea ce va să vină, Cartea Întâi, ed. Zvon de Zâne, Șirnea, 2017.

                                        Fata frumoasă cu Suflet de aur

Jocuri și activități-monograme

Cum Zâna-Făurar-de-Monograme știe să fie și serioasă, oferind din grădina ei plăntuțe de leac, și zglobie ca un copil, născocind tot soiul de îndeletniciri și de jocuri, meșteșugul ei se întinde dincolo de surprinderea poveștii în vorbă.

Pentru cei care doresc deconectare și leac într-un timp de basm pe lângă citit, zâna se pricepe a făuri cele mai precise îndeletniciri de poveste, așa cum a făcut-o pentru fiecare cărticică din cadrul colecției Micii Făurari, Copii Legendari, cărticică însoțită și de câte două cutiuțe cu jocuri pentru cei mici sau pentru cei mari.

.

                                     Ratușca și colacul ei de salvare

Jocuri-monogramă sau activități-monogramă se pot făuri pentru te miri ce ocazie în care se dorește un aer fermecat de poveste. Nunțile, zilele de naștere și alte petreceri își primesc linia rafinată a unei monograme prin penița iscusită a Zânei-Făurar-de-Monograme.

Pentru acestea, își dovedește ori de câte ori are prilej, măiestria!

Monograme-propis

Pentru cei cărora le place să-și țină un jurnal sau folosesc carnețele, caiețele - care în lumea zânelor poartă numele de „propisuri” - Zâna-Făurar-de-Monograme închipuie monograme-propisuri care au chipul și povestea stăpânului sau ale îndeletnicirii pentru care-s închipuite.

Acestea pot fi chiar cărticele-propis, cum sunt cele ce țin de colecțiile și unicatele din Prăvălia zânelor - adicătălea cu coperți și cotor de cărticică, editură și chiar textele de pe spate, făcând din cel ce ține jurnalul un mic autor!

                                                       Jurnalul Unui Zor de Ziuă

Mini-monograme

Fel și chip de monograme, delicate sau de proporții, care mai de care mai inedite, pot fi meșteșugite la cerere în atelierul nostru - de la cele mai frumoase clipe din viață ce se vor imortalizate pe o peliculă de cuvinte, până la cele mai banale și aparent lipsite de farmec produse sau firme!

De pildă, monograme-stihuri sau frumoase fraze pentru invitațiile de nuntă, descrierea prin imagini și vorbe de duh a mirilor și o sumedenie de alte surprize pot înveseli sărbătoarea unirii unui cuplu.

Monograme de proporții mai mici, dar cu nimic mai prejos în finețea detaliilor, ar putea constitui zugrăvirea pe scurt a unor produse, firme, evenimente, precum și scrisorile cu vești bune ce se trimit la răstimpuri.

Dacă doriți amănunte, vă rugăm să ne dați un răvaș pe adresa: acasa[@]zvondezane.ro

...

Calea mușteriului de monograme: 

  1. Mușteriul poftitor de monograme dă răvaș zânelor pe acasa[@]zvondezane.ro când e încredințat că pofta îi e bună și dreaptă și nu de pus în cui, ca poftele ce-l apucă pe om și nu-s pentru el ori îl apucă și-l lasă ori îs pofte de-ale minții zbrehui și nu de-ale sufletului ce-i pus a-și vedea visul cu ochii! Adicătălea s-a socotit și de inimă, și de galbeni, și-i încredințat că-l țin deopotrivă.
  2. Zânele i-or ceti cu păsare mare răvașul, după care au a cere niscai socoteli pe deasupra, cu privire la chipul monogramei ce poftește.
  3. Când lămuririle-s îndeajuns, Zâna-făurar-de-monograme trece la meșteșugirea celor ce-și vor trup din mâinile ei - fel și chip de monograme din care mușteriul va putea culege după pofta inimii - și gura pungii!

 

Calea Zânei-făurar-de-monograme

  1. După lămuririle ce le-a cere dacă și câte a avea trebuință - că mai sunt și monograme de-acelea care vin de capul lor - Zâna-făurar-de-monograme purcede a meșteșugi trup de vorbă fel și chip, după cum se vede aici.
  2. Când sunt gata trupușoarele de vorbă pe care le aude omul cu sufletul și cu urechea, meșteșugește Zâna și trupușoarele care îi desfată lumina ochiului și pe care degetele le pot dezmierda, să se facă făptura de-a-ntregul.
  3. Chit că-i vreme lungă și migală cu așa sumedenie de monograme, Zâna-făurar s-a desfăta după pofta inimii pe la casele celor ce ard de nerăbdare să vină, că-i pofta cea mare și bună a ei! Însă mușteriul a pleca acasă cu aceea care i-o plăcea mai mult și mai mult!