Jocuri si indeletniciri de poveste

Cine trece pe lângă prăvălia cu povești, nu poate să nu stea în loc: din cuptoarele zânelor iese mireasmă de joc!

Împletind cu mare meșteșug ingredientele lor de poveste, ele dau naștere la fel și chip de îndeletniciri fermecate - unele duioase, altele pline de veselie - numai bune de împodobit clipele liniștite de acasă, zilele de sărbătoare sau orele petrecute în cabinetele de terapie.

Pe măsură ce aceste îndeletniciri se vor coace, zânele le-or scoate din cuptoare și le-or rândui pe policioarele lor.

Cele dintâi s-au rumenit îndeletnicirile minunate de pe lângă colecția Micii Făurari, Copii Legendari: ilustrarea unei cărți și făurirea unei lumi de poveste vor încânta toate vârstele deopotrivă! Cel ce poftește, amănunte găsește dând click pe poză mai jos.

                                             Micii Farurari, Copii Legendari

Mai apoi, s-au rumenit jocurile pentru copii de pe lângă aceeași colecție. Și pentru acestea, cel ce poftește, amănunte găsește dând click pe poză mai jos.

                                             Jocuri Micii Faurari, Copii Legendari


  

Știind cât face cartea în mână și caietul dedesubt, s-au pus zânele pe plăsmuit jurnale cu care să-și consemneze cititorii lor călătoriile prin lumile de basm și poveste! Însă nu-s nici jurnalele acestea de oricare, ci-s fermecate ca tot ce iese din degetele iscusite ale zânelor.
...
Mai multe amănunte și îndrumări despre folosirea lor găsește cel ce poftește dând click pe poză mai jos.
...

                                                       Jurnale fermecate

...

...

Nu mai e mult și zânele ne vor îmbia cu noi miresme de îndeletniciri și de jocuri! Le veți afla dând din când în când câte o ocheadă pe policioarele lor.

De asemeni, puteți cere jocuri sau îndeletniciri de poveste făurite înadins, fie pentru prilejuri deosebite, fie pentru anume trebuințe sufletești, fie pentru alte cerințe pe care le puteți trimite zânelor pe adresa: acasa[@]zvondezane.ro.